Bolonia, część dotycząca marnotrawienia żywności we Włoszech

Anonim

„Karmienie głodnych. Nadwyżki żywności jako szansa ” to badanie przeprowadzone przez Fundację na rzecz Pomocniczości i Politechniki w Mediolanie we współpracy z Nielsen Italia. Tom (Edizioni Guerini e Associati) zostanie zaprezentowany w czwartek 27 września o godz. 17.00 w Bolonii, Carisbo, Sala del Cento za pośrednictwem Farini 22.

Badania dotyczą nadwyżek i marnotrawienia żywności we Włoszech . Badanie oferuje dogłębne i szczegółowe szacunki nadwyżek i odpadów na różnych etapach łańcucha rolno-spożywczego, w tym konsumpcji krajowej, i ilustruje metody zarządzania, za pomocą których firmy i realia społeczne mogą przekształcić nadwyżki w zasoby do walki z ubóstwo żywnościowe. Wprowadzone i moderowane przez Andreę Giussani, prezesa Fundacji Banco Alimentare Onlus.

akcji