Ogólne stany zielonej gospodarki

Anonim
Image

Ogólny stan zielonej gospodarki spodziewany jest w dniach 7 i 8 listopada 2012 r. Na targach w Rimini w kontekście Ecomondo. Promowane przez wszystkie główne stowarzyszenia w zielonym sektorze będą miały następujące cele:

1. Aby ożywić, w roku Światowej Konferencji Narodów Zjednoczonych, Rio + 20, jednolite ogólnopolskie wydarzenie firm związanych z działalnością gospodarczą o znacznej wartości dla środowiska, z ambicją promowania nowej ogólnej orientacji włoskiej gospodarki dla jednego rozwój, trwały i zrównoważony.

2. Uruchomienie, przy użyciu metody przetwarzania partycypacyjnego, platformy programowej na rzecz rozwoju zielonej gospodarki, która pogłębi wizję zapoczątkowaną Manifestem na rzecz zrównoważonej przyszłości Włoch, ze szczególnym uwzględnieniem roli zielonej gospodarki w obliczu kryzysów ekonomiczny i ekologiczno-klimatyczny, poprzez analizę pozytywnych potencjałów, przeszkód, a także polityk i środków niezbędnych do rozwoju pierwszej grupy sektorów strategicznych.

3. Promuj przyczyny zielonej gospodarki na spotkaniu z rządem, siłami politycznymi, światem biznesu i społeczeństwem obywatelskim.

akcji