We Florencji 40 lat Konwencji o dziedzictwie ludzkim i 039; Unesco

Anonim
Image

Jak zareagować na kryzys światowy za pomocą nowego zrównoważonego modelu ? Jakie nowe wyzwania w zakresie ochrony krajobrazu i ekosystemów czekają na nas w przyszłości ? Najwięksi światowi eksperci UNESCO zgromadzeni we Florencji z okazji 40-lecia Konwencji Światowego Dziedzictwa spróbują odpowiedzieć na te zasadnicze pytania.

Konferencja ma bardzo konkretne cele operacyjne: stworzenie Instytutu we Florencji, którego zadaniem będzie inwentaryzacja i promocja tradycyjnej wiedzy oraz gromadzenie jej online w światowym banku wiedzy; zająć się problemem globalnego kryzysu, zagrożeń i katastrof oraz promować nowe podejście do koncepcji dziedzictwa kulturowego, które stawia na pierwszym miejscu wiedzę i dobrobyt ludności .

Program konferencji można pobrać z tego linku.

akcji