Debata „La Grabbing” w La Spezii

Anonim

Spółdzielnia socjalna Magazzini dal Mondo organizuje w La Spezii debatę zatytułowaną „Zawłaszczanie ziemi, czyli wyścig do ziemi - zasoby, prawa i rynki w rolnictwie nowego tysiąclecia” . Komunikat prasowy tego wydarzenia brzmi: „Tak zwane grabienie ziemi lub grabienie ziemi to bardzo niesprawiedliwe i niepokojące zjawisko. Od kilku lat produkty ziemi, takie jak pszenica, ryż, kukurydza itp., Weszły na giełdę i są Co więcej, biorąc pod uwagę wyczerpywanie się paliw kopalnych, kraje uprzemysłowione znalazły możliwe rozwiązanie w zakresie biopaliw. Szkoda, że ​​gdyby wszystkie samochody w USA trafiły na biopaliwa, potrzebna byłaby powierzchnia równa 5-krotności powierzchni Stanów United. Gdzie znaleźć tyle ziemi w niskiej cenie? Kto żyje, uprawia i troszczy się o te ziemie? Jakie konsekwencje dla nich i dla wszystkich? Rozmawiamy o tym z Roberto Sensi, odpowiedzialnym za kampanię ActionAid na rzecz prawa do żywności ”. Spotkanie odbędzie się w piątek 8 czerwca o godz. 21.00 w siedzibie Magazzini del Mondo, przy Via G. Galilei 21 w La Spezia.

akcji