W dniu 28 października w Genui odbędzie się druga edycja Nagrody Non Sprecare

Anonim

Nagroda Non-Waste Prize, obecnie w drugiej edycji, jest przyznawana osobom fizycznym i / lub prawnym, które przeprowadziły oryginalne i przydatne inicjatywy w zakresie przeciwdziałania odpadom w ciągu ostatniego roku od daty doręczenia nagrody.

Nagroda za odpady nie jest podzielona na cztery części: a) Osoba b) Instytucje, organy i stowarzyszenia c) Firmy d) Szkoły.

Przyznanie nagrody, w czterech sekcjach, odbędzie się 28 października 2011 r. O godz. 11.00 w ramach Festiwalu Nauki w Genui (www.festivalscienza.it/site/home.html), w Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio, piazza Matteotti 9.

Ceremonia wręczenia nagród zostanie poprzedzona dyskusją między Antonio Galdo i Enrico Giovannini, prezydentem Istat, na temat „Czy postęp zawsze przynosi szczęście?”.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź sekcję strony poświęconej nagrodom

akcji