Szkoła Administracji Alt (r) w Padwie w dniach 13 i 14 maja

Anonim

„Alt (r) Administration School to bezpłatny kurs dla zaawansowanych, który odbędzie się w piątek 13 i sobotę 14 maja w Palazzo della Gran Guardia w Padwie w ramach Festiwalu Obywatelstwa 2011. Szkoła ma cel przyczynienia się do rozpowszechniania „cnotliwych” praktyk zarządzania „res publica” i przekazywania umiejętności między dyrektorami. Dobre praktyki, już wdrożone i pomyślnie przetestowane w niektórych włoskich gminach, zostaną zilustrowane i wyjaśnione uczestnikom.

Odbiorcami kursu są burmistrzowie, zastępcy burmistrza, radni, radni i kandydaci, technicy, urzędnicy i sekretarze / zarządcy miast oraz obywatele zmotywowani do powielania udanych najlepszych praktyk w tej dziedzinie. Nauczycielami są burmistrzowie, asesorzy, radni miejscy, ale także urzędnicy, aw niektórych przypadkach przedstawiciele firm, którzy wsparli gminę w praktycznej realizacji przedstawionych doświadczeń. Kurs zostanie podzielony na pięć sesji tematycznych:
• odpady;
• Woda i dobra wspólne;
• energia;
• integracja społeczna i aktywne uczestnictwo;
Zarządzanie Terytorium.

Administracja „School of Alt (r)” zrodziła się z pomysłu Narodowego Stowarzyszenia Gmin Wirtualnych i Cart'armata edizioni srl i została pomyślnie przetestowana na targach „Fa la cosa cosa” w Mediolanie. Alt (r) School School na Festiwalu Obywatelstwa to inicjatywa organizowana przez ASA Cooperative i Virtuous Municipalities Association, pod patronatem ANCI Nazionale i przy udziale ANCI Veneto, Banca Popolare Etica i Inno.Vìe.

Więcej informacji
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy68434 = 'info' + '@';
addy68434 = addy68434 + „asacoop” + ”. + „org”;
document.write ('');
document.write (addy68434);
document.write ('');
// -> n

Aby wziąć udział, musisz się zarejestrować do 30 kwietnia. Rejestracja jest bezpłatna na stronie www.festivaldellacittadinanza.it/index.php w piątek 13 i sobotę 14 maja 2011 r., Palazzo della Gran Guardia - Padova Shares